Jesteś tutaj: AIKIDO / SŁOWNICZEK / SŁOWNICZEK

SŁOWNICZEK

Poniższy słowniczek zawiera podstawowe zwroty stosowane w nauce Aikido. Ich znajomość może być pomocna w treningu.
 
Ai-hanmi (相半身) – pozycja, w której osoby ćwiczące mają te same stopy skierowane do przodu
Atemi (当身) – uderzenia we wrażliwe punkty na ciele człowieka stosowane w trakcie wykonywania techniki w celu wytrącenia go z równowagi/odwrócenia uwagi
Awase (合わせ) – zharmonizowanie ruchu z ruchem partnera podczas wykonywania techniki
 
Bokken (木刀) – drewniany miecz
Buki-waza (武器技) – techniki wykonywane z użyciem broni (bokken i jo)
 
Chudan (中段) – średnia wysokość (tułów, splot słoneczny)
 
Deshi (弟子) – uczeń
Uchi-deshi (内弟子) – uczeń, który na stałe przebywa w dojo, całkowicie poświęcając się treningowi i często biorąc udział w utrzymaniu dojo
Soto-deshi (外弟子) – uczeń mieszkający poza dojo, poświęcający się treningowi i często biorący udział w utrzymaniu dojo
Dojo (道場) – miejsce treningów
 
Futari-dori (二人取り) – atak polegający na trzymaniu obu rąk przez dwóch przeciwników
 
Gaeshi/Kaeshi (返し) – odwrotnie, odwrócić coś, wykonać na odwrót
Gedan (下段) – wysokość od pasa w dół
Gi (着) / dogi (道着) / keikogi (稽古着) – ubiór do treningu sztuk walki
Gyaku-hanmi (逆半身) – pozycja, w której osoby ćwiczące mają przeciwne stopy skierowane do przodu
 
Hajime (始め) – polecenie: zaczynać
Hanmi (半身) – pozycja ciała w Aikido, w której stopa przednia skierowana jest do przodu, a stopa tylna skierowana jest w bok pod kątem 90 stopni, tworząc odwróconą literę T. W tej pozycji biodra oraz całe ciało są zwrócone lekko w bok, przez co zmniejsza się powierzchnia ciała narażona na atak
Hanmi-handachi (半身半立ち) – pozycja, w której osoba atakująca (uke) stoi, a osoba broniąca się (nage) siedzi
Happo-giri (八方切り) – cięcie mieczem w ośmiu kierunkach
Hara (腹) – punkt znajdujący się pod pępkiem; centrum w sensie fizycznym i duchowym, uznawane za źródło energii ki
Henka-waza (変化技) – warianty technik podstawowych
Hidari (左) – lewa strona
Ho (方 / 法) – kierunek (1); metoda, sposób (2)
 
Irimi (入り身) – techniki, w których osoba broniąca się (nage) staje za plecami osoby atakującej (uke)
 
Jiyu-waza (自由技) – forma treningu, w której osoba atakująca (uke) wykonuje dowolny atak, a osoba broniąca się (nage) wykonuje dowolną technikę dostosowaną do ataku
Jo (丈) – drewniany kij o długości ok. 1,35 m
Jodan (上段) – wysokość od barków w górę
Jo-dori (丈取り) – techniki odbierania jo
 
Kaeshi-waza (返し技) – techniki kontrataku
Kakudo (角度) – kąt; w Aikido właściwy kąt, pod którym należy wykonać technikę
Kamae (構え) – pozycja w Aikido z bronią lub bez broni; zazwyczaj odnosi się do fizycznej pozycji, jednak może oznaczać także postawę psychicznej świadomości i gotowości wykonania techniki
Kakari-geiko (掛かり稽古) – forma treningu, w której kilka osób atakujących (uke) atakuje jedna za drugą osobę broniącą się (nage)
Katame-waza (固技) – techniki kończące się unieruchomieniem
Keiko (稽古) – trening
Ken (剣) – miecz japoński
Ken Tai Jo (剣対丈) – techniki polegające na obronie przed atakiem mieczem przy użyciu jo
Ki (気) – energia życiowa
Kiai (気合) – okrzyk pozwalający wydobyć energię fizyczną i duchową z naszego ciała
Kihon (基本) – techniki podstawowe
Ki-musubi (気結び) – uczucie jedności z zamiarami i ruchami przeciwnika
Ki-musubi no Tachi (気結びの太刀) – forma z mieczem ćwiczona w parach wykorzystująca zasadę ki-musubi. Określana jest także jako Otonashi no Ken (miecz, który nie wydaje dźwięku)
Ki no Nagare (気の流れ) – forma treningu na poziomie zaawansowanym, wykorzystująca płynny ruch podczas wykonywania technik
Kohai (後輩) – uczeń posiadający niższy stopień / uczeń młodszy stopniem
Kokyu (呼吸) – połączenie oddechu, energii oraz ruchu ciała. Koncepcja silnie oparta na aspektach duchowych, reprezentująca dwoistą, tj. duchową i fizyczną naturę wszystkich rzeczy.
Kokyu-ryoku (呼吸力) – siła uzyskana poprzez wykorzystanie kokyu
Kotai (交代) – polecenie zmiany partnerów podczas ćwiczenia
Kuden (口伝) – nauki O’Sensei przekazywane ustnie, objaśniające istotne elementy technik Aikido
Kumi-tachi (組太刀) – formy z mieczem ćwiczone w parach
Kumi-jo (組丈) – formy z jo ćwiczone w parach
Kuzushi (崩し) – ruch powodujący wytrącenie przeciwnika z równowagi
 
Ma-ai (間合い) – właściwy dystans między przeciwnikami
Migi (右) – prawa strona
Mo ikkai / Mo ichido – polecenie: „Jeszcze raz”
Musubi (結び) – uczucie jedności z zamiarami i ruchami przeciwnika
 
Nage (投げ) – w Aikido osoba wykonująca technikę
Nage-waza (投技) – techniki kończące się rzutem
 
Onegaishimasu (お願いします) – zwrot wyrażający życzenie lub prośbę; używany na początku treningu oraz na początku ćwiczenia z partnerem
O-Sensei – Morihei Ueshiba, twórca Aikido
Osae-waza (押さえ技) – techniki kończące się dźwignią
Oyo-waza (応用技) – forma treningu na poziomie zaawansowanym oparta na zastosowaniach technik podstawowych; praktyczne zastosowanie technik Aikido
 
Randori (乱取り) – forma treningu na poziomie zaawansowanym, podczas której forma ataku i sposób obrony nie są określone
Rei (礼) – polecenie: „Ukłon”
Reishiki (礼式) – reguły zachowania się w dojo
Renzoku (連続) – forma treningu, podczas której techniki są wykonywane w sposób ciągły
Riai (利合) – zasada Aikido łącząca techniki ręczne oraz techniki z użyciem miecza i kija w całościowy system
 
Seiza (正座) – tradycyjny japoński siad klęczny, zwany także siadem japońskim
Sempai (先輩) – uczeń posiadający wysoki stopień / uczeń starszy stopniem
Sensei (先生) – nauczyciel
Shihan (師範) – tytuł używany w budō, oznacza dosłownie nauczyciela godnego naśladowania
Shiho-giri (四方切り) – cięcie mieczem w czterech kierunkach
Shikko (執行) – przemieszczanie się na kolanach
Shime-waza (締技) – techniki duszenia
Shomen (正面) – 1. frontowa ściana w dojo, w kierunku której wykonywany jest ukłon na początku treningu; ściana, na której z reguły wisi portret O’Sensei; 2. twarz lub głowa
Suburi (素振り) – trening podstawowych uderzeń z użyciem drewnianego miecza (bokken) lub kija (jo)
Suwari-waza (座り技) – techniki wykonywane w pozycji siedzącej
 
Tachi-dori (太刀取り) – techniki ręczne polegające na odebraniu miecza osobie atakującej
Tai-jutsu (体術) – techniki ręczne w Aikido
Tai no Henko (体の変更) – podstawowe ćwiczenie polegające na obrocie o 180 stopni w momencie przechwytu ręki przez przeciwnika; inna nazwa to tai no henka (体の変化)
Tai sabaki (体捌き) – sposoby przemieszczania ciała
Takemusu Aiki (武産合気) – termin używany przez O’Sensei określający najbardziej zaawansowany poziom treningu Aikido, podczas którego techniki są wykonywane i tworzone w sposób spontaniczny odpowiednio do sytuacji, w oparciu o podstawowe zasady Aikido
Tanren Uchi (鍛錬打ち) – forma treningu z drewnianym mieczem polegająca na uderzaniu opony w celu wypracowania silnej pozycji bioder oraz nauki wyzwolenia maksymalnej siły
Tanto (短刀) – nóż / sztylet
Tanto-dori (短刀取り) – techniki odbierania noża
Tegatana (手刀) – krawędź dłoni
 
Uchi-tachi (打ち太刀) – w ćwiczeniach z mieczem osoba atakująca
Uke (受) – w Aikido osoba atakująca
Ukemi (受身) – sposób przyjmowania techniki przez odpowiednie ułożenie ciała; sposób bezpiecznego upadku
Uke-tachi (受け太刀) – w ćwiczeniach z mieczem osoba broniąca się
 
Zanshin (残心) – duchowe połączenie między partnerami trwające nawet po zakończeniu techniki; stan skupienia po zakończeniu ruchu
Zengo-giri (前後切り) – cięcie mieczem w przód i w tył
Myśl dnia:

"In the art of peace, a single cut of the sword summons up the wondrous powers of the universe. That one sword links the past, present, and future; it absorbs the universe. Time and space disappear. All of creation, from the distant past to the present moment, lives in the sword. All human existence flourishes right here in the sword you hold in your hands. You are now prepared for anything that may arise." ~ Morihei Ueshiba

Najnowszy artykuł: Treningi w wakacje
W okresie wakacyjnym treningi odbywają się bez zmian czytaj więcej »
zobacz wszystkie aktualności »


Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl