Aiki Shrine

Gdy Morihei Ueshiba przeprowadził się do Iwama, cały swój wysiłek skoncentrował początkowo na budowie świątyni. Aiki Shrine, nazywana także Aiki Jinja, została poświęcona 42 kami, tj. bóstwom opiekuńczym shintō, z których każde uosabia jedną z podstawowych sił tworzących kosmos, np. energię, światło, wodę, ogień i oczywiście miłość – czyli wszystkie te elementy, na których opiera się świat.
 
Budowa pierwszej części świątyni – Honden, tj. głównego pawilonu przeznaczonego wyłącznie dla czczonych w świątyni bóstw kami, została ukończona jesienią 1943 roku. Druga, większa część świątyni – Haiden, tj. budynek poświęcony modłom i obrzędom kultowym, został zbudowany w 1962 roku. Obie części zostały odnowione w roku 2001-2002. Przy tej okazji wokół Honden wzniesione zostało ozdobne ogrodzenie, a na placu prowadzącym do świątyni ustawiono głaz z wyrzeźbionym napisem "Aiki Jinja". Głaz został zaprojektowany przez Seiseki Abe, który był nauczycielem kaligrafii Morihei Ueshiba oraz jednym z jego najbliższych uczniów. Przed świątynią stoi brama torii.
 
W dniu 8 listopada 2009 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Morihei Ueshiba na terenie Aiki Shrine. Pomnik został ufundowany m.in. z darowizn pochodzących z całego świata. W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięło udział wielu znamienitych nauczycieli Aikido oraz liczne delegacje zagraniczne. Na terenie Aiki Shrine stoi również „Słup pokoju” ustawiony przez Towarzystwo Modlitwy o Pokój Światowy, japońską organizację założoną w 1955 roku przez Masahisa Goi, która propaguje przesłanie widniejące na słupie „Niech ludzkość świata żyje w pokoju”.
 
W rocznicę śmierci O’Sensei (26 kwietnia 1969r.) każdego roku w dniu 29 kwietnia odbywają się uroczystości Aiki Jinja Rei Taisai. Jednym z elementów uroczystości prowadzonych przez kapłanów Ōmoto są pokazy Aikido. Uroczystości kończą się wspólnym przyjęciem na terenie dojo. Każdego miesiąca odbywają się także uroczystości z okazji urodzin O’Sensei (14 grudnia 1883r.), w których uczestniczy Dōshu. W ich trakcie odprawiane są modlitwy w Aiki Shrine oraz dojo, składane są dary z jedzenia, które na zakończenie są spożywane podczas wspólnego przyjęcia.
 
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy