Aikido w Iwama

Aikido nauczane w Iwama charakteryzuje się dużym naciskiem na techniki podstawowe, tj. kihon. Techniki są ćwiczone z prawidłowego i pewnego trzymania, umożliwiając pracę nad tymi elementami techniki, które decydują o jej prawidłowym wykonaniu. Kolejnym etapem treningu jest ki no nagare, czyli techniki wykonywane w ruchu.
 
Obok technik ręcznych tai-jutsu ważnym elementem Aikido nauczanego w Iwama jest buki-waza, tj. techniki z użyciem broni. Trening obejmuje bokken, jo oraz tanto. Oba elementy przenikają się wzajemnie, gdyż sposób wykonywania technik tai-jutsu i buki-waza opiera się na tych samych zasadach.
 
Aikido w Iwama jest nauczane przez najwybitniejszych nauczycieli Aikido, którzy swoją naukę rozpoczynali jeszcze pod kierunkiem O'Sensei. Pobyt w Iwama to szansa poznawania tradycyjnego Aikido, a wiedza zdobyta w ten sposób jest rozpowszechniana wśród kolejnych pasjonatów Aikido. Możliwość treningu Aikido wg nauczycieli z Iwama oferuje klub Aiki Shuren Dojo Poznań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy