Jesteś tutaj: Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej www.aikido-iwama.pl/klub.

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest klub Aiki Shuren Dojo Poznań, z siedzibą przy ul. Konarskiego 24 10/11, 61-115 Poznań, NIP: 879-185-25-24, REGON: 300015191, zwanym dalej klubem Aiki Shuren Dojo Poznań.

Dane osobowe zbierane przez klub Aiki Shuren Dojo Poznań za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w szczególności w następujących celach:

świadczenia usług określonych w „Regulaminie”,
przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane na podstawie:

  1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych i w celu przesyłania własnych informacji handlowych,
  2. w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki „cookies”

Niniejsza Polityka dotycząca plików „cookies” odnosi się do Strony Internetowej www.aikido-iwama.pl/klub. Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej www.aikido-iwama.pl/klub, wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą polityką.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików „cookies”, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania Strony Internetowej www.aikido-iwama.pl/klub.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Pliki „cookies” zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował pliki „cookies”, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” są stosowane m.in. w celu optymalizacji korzystania z serwisów internetowych, wygody użytkowania serwisów internetowych, dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników, do zbierania anonimowych statystyk.

Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Pliki „cookies” używane na Stronie Internetowej www.aikido-iwama.pl/klub nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Pliki „cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

Korzystając ze Strony Internetowej www.aikido-iwama.pl/klub możesz otrzymać pliki „cookies” z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów, np.: Facebook, YouTube.

Usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie plików „cookies”.

Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby pliki „cookies” były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała użytkownika w przypadku, gdy pliki „cookies” są zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje na tema blokowania plików „cookies” znaleźć można na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której użytkownik korzysta.

Wprowadzenie przez użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

W celu skorzystania z przysługujących im praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.

Dane kontaktowe

Klub Aiki Shuren Dojo Poznań

Adres: ul. Konarskiego 24 10/11, 61-115 Poznań

E-mail: klub@aikido-iwama.pl

Zapisz się już dziś

 klub@aikido-iwama.pl
 785-793-664
 19:00 - 20:30

ul. Piotrowo 4, 61-138 Poznań

ul. 28 Czerwca 1956 r. 222, 61-485 Poznań